PRODUCT FEATURES
      ผลิตภัณฑ์กระถางสมัยใหม่ ที่หลากหลายทั้งขนาด
และรูปทรง   ด้วยลวดลายที่วิจิตร  สวยงาม ดูเป็น
ธรรมชาติสำหรับการ  ปลูกไม้ดอกไม้ประดับใน บ้าน
ของคุณ  กระถาง  Kosa  ออกแบบเน้นสไตล์อิตาลี
น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกหมดปัญหาเรื่องการแตก
เสียหาย อายุการใช้งานยาวนาน
 

    A wide range of classical flower pots for all your
plants  and flower,  without any problem of weight
and breakage. Kosa is with you. There pots, made
of a new and valuable material,  keep the traditional
design which has characterized the  Italian art and
culture  in  time.  Nobody could see  the Difference
between the two. Besides they need less effort to
handle and last longer.


  น้ำหนักเบา
  จุดเด่นที่น้ำหนักเบา   ขนย้ายสะดวกทำความสะอาดง่าย ไม่ทำให้ความเสียหายให้กับบ้านหรืออาคารขณะขนย้ายทำ ให้ง่ายต่อการปลูก และสะดวกเมื่อต้องการเปลี่ยน

  WEIGHT
   Even a child can carry them onto the terrace.
Everything is easier: moving them, cleaning them,
and reportting. Without any danger to the balcony structure.

...........................................................................................................................................................................................................................................................
  ทนแดดทนฝน
   เหมาะประดับในอาคารและกลางแจ้ง  ทนแดด ทนฝน
ได้ดี ทุกสภาพอากาศ และทนแสงอุลตร้าไวโอเลต

  COLD AND HEAT RESISTANCE
   From-60 C up to + 80 C, without any danger,
Completely resistant to all types of weather
agents and ultraviolet rays.

...........................................................................................................................................................................................................................................................
  ทนแรงกระแทก
   ตกไม่แตก แม้โดนฆ้อนทุบก็ไม่แตกเนื่องจากเป็นวัสดุที่มี
ความยืดหยุ่นได้ดี   นอกจากนี้ยังลดความเสียหายของวัตถุ
ุที่มา
เฉี่ยวชน อาทิเช่น รถยนต์ หรือรถจักรยาน เป็นต้น

  SHOCK RESISTANCE
An accidental fall, a hammer blow, a child's
bicycle,  an act of  vandalism : no  problem,
Kosa pots withstand everything.
...........................................................................................................................................................................................................................................................
  ปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      กระถาง Kosa เก็บรักษาความชื้นได้ดีกว่า
สร้างสภาวะ
ที่
เหมาะสม  สำหรับการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่สำคัญ
คือ
กระถางทุกใบผลิตจากวัสดุที่ปราศจากสารพิษ 100%
และสามารถนำมารีไซเคิลได้

  NON-POLLUTING
Kosa pots  respect the  external as well  as the
internal environment and do not lose humidity.
Placed  in  a  bed  of  gravel,  with  the  proper
quantity  of  water, roots will profit from many
favourable  factors.  Apart from  that, they are
non-toxic and can be recycled.
...........................................................................................................................................................................................................................................................
  หีบห่อทันสมัย ได้มาตรฐานการส่งออก
   ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นบรรจุด้วยถุงพลาสติก มีเครื่องหมาย
การค้า,  ผู้ผลิต,  วัตถุดิบที่ใช้ผลิตและประเทศผู้ผลิตถูก
ต้องตามกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
  PACKING AND TRADE MARKS
Each product is packed in a polyethylene plastic
bag and guaranteed by trade marks indicating
producer, material used and country of origin.
Based on present international laws.

...........................................................................................................................................................................................................................................................
  คุณค่าคุ้มราคา
    เมื่อเปรียบเทียบราคากับอายุการใช้งานแล้ว
ไม่มีกระถาง
ชนิดอื่นที่จะคุ้มค่ากับกระถาง Kosa    More information click here

  GOOD VALUE
They have the best ratio between price and
duration.
                          

 Copyright 2007. kosaindustrial.com All rights reserved